Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. ROZUMÍM

 

 

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Antonín Čížek, se sídlem Harlacherova 3319/4, Praha 10, 10600. Identifikační číslo: 05971624, DIČ: CZ 9409180055 zapsané v Živnostenském rejstříku Městského úřadu Praha 10 dále jen prodávající, upravují v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy, dále jen kupní smlouva, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaném na webové stránce www.tonywatch.cz.

  

  

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Cena zboží – webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pro území České republiky.

 

2.2 Objednávka kupujícího prostřednictvím internetového obchodu www.atonyx.cz je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající obratem potvrdí přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího. Objednávka musí obsahovat specifikaci objednávaného zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a požadovaný způsob doručení zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

2.3 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, bude neprodleně kontaktovat kupujícího o možných způsobech řešení, nebo stornování objednávky.

  

  

3. Platební podmínky

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo: 2701447525/2010 vedený u společnosti Fio Banka.

- Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay (tzv. online platba kartou)

- Hotově při doručení zboží dopravcem (tzv. dobírka)

- V hotovosti – v případě osobního převzetí zboží na pobočce

 

3.2 Prodávající zasílá spolu se zbožím doklad o prodeji.

- Při ztrátě dokladu není prodávající povinen vystavit doklad nový

- Pokud nebyl doklad doručen společně se zbožím, je kupující povinen tuto informaci oznámit nejpozději do 48 hodin pro vyhotovení duplicitního dokladu

 

 

4. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

 

4.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- (a) Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

- (b) Se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

- (c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

- (d) Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

- (e) Vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

4.2 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti také stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

4.3 cit. zákona: Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

 

4.4 cit. zákona: Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádné užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

4.5 cit. zákona: Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

4.6 V případech kdy fyzická, nebo právnická osoba nakoupila zboží pro firemní účely (vyplnila v objednávce ič nebo dič) je záruční doba snížena na dobu 12 měsíců. 

4.7 Kupující, který je konečným spotřebitelem a nevyplnil při objednání zboží ič nebo dič má nárok na uplatnění práv z vadného plnění po dobu 24 měsíců od nákupu.

 

Kompletní informace jak postupovat v případě reklamace zboží naleznete zde: Reklamace zboží

  

  

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednávce zboží.

 

5.2 Při převzetí zboží má kupující právo zásilku nepřevzít, pokud její obal vykazuje známky cizího vniknutí, nebo poškození.

 

5.3 Po rozbalení zboží kupujícím je nezbytné zkontrolovat obsah, kompletnost balení a stav produktu. O chybějících částech, nebo vzniklém poškození přepravou je nutné nás neprodleně informovat na email.

 

5.3 V případě záměrného a bezdůvodného nepřevzetí zboží kupujícím, může prodávající požadovat uhradit částku: 80 Kč za vzniklé náklady spojené s dopravou a balením zboží.

 

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 V souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů. Kupující by měl zaslat prodávajícímu nenošené, nepoužité zboží v původním obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

Kupující v tomto případě nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

6.2 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté za zboží od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to formou bankovního převodu. Zboží musí splňovat parametry uvedené ve formuláři pro odstoupení od smlouvy.

 

6.3 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá

Při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Toto platí pro holící strojky, zubní kartáčky, depilátory a sluchátka která uživatel vkládá přímo do uší. V případě náhlavních sluchátek, která nejsou vkládána do uší se bod 6.3 nevztahuje.

 

6.4 Kompletní informace pro odstoupení od smlouvy naleznete po kliknutí na tento odkaz: Vrácení zboží 

 

7. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme tak jak nám to ukládá zákon. Více se dozvíte zde: Ochrana osobních údajů

 

 

8. EET

8.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

 

9. Případné řešení sporů

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Tonywatch.cz doporučuje kupujícímu nejdříve řešit vzniklý problém kontaktováním zákaznické podpory Tonywatch.cz

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

     

 

10. Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě a certifikaci na prodávané výrobky naleznete zde: Prohlášení o shodě